Lp. Typ Jednostki Skrót
1 Elektorzy Dziekańscy ED
2 Grupa Robocza GR
3 Jednostka organizacyjna JO
4 Jednostki Centralne SSPW JC SSPW
5 Jednostki PW jpw
6 Koło Artystyczne KA
7 Koło Naukowe KN
8 Koło Turystyczne KT
9 Komisja Programowa KOM
10 Komisja Rekorska krpw
11 Komisja Senacka kspw
12 Komisja Wyborcza Domu Studenckiego KWDS
13 Listy Ogólnouczelniane LO
14 Media MEDIA
15 Organizacja ORG
16 Organy Kolegialne Politechniki Warszawskiej OK PW
17 Rada Mieszkańców RM
18 Stowarzyszenie St
19 System internetowy SYSTEM
20 Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa WKK
21 Wydziałowa Komisja Socjalna WKS
22 Wydziałowa Komisja Wyborcza WKW
23 Wydziałowa Rada Samorządu WRS
24 Wydzielona Komisja Kwaterunkowa W KK