Lp. Typ Jednostki Skrót
1 Elektorzy Dziekańscy ED
2 Grupa Robocza GR
3 Jednostki Centralne SSPW JC SSPW
4 Jednostki PW jpw
5 Koło Artystyczne KA
6 Koło Naukowe KN
7 Koło Turystyczne KT
8 Komisja Programowa KOM
9 Komisja Rekorska krpw
10 Komisja Senacka kspw
11 Komisja Wyborcza Domu Studenckiego KWDS
12 Listy Ogólnouczelniane LO
13 Media MEDIA
14 Organizacja ORG
15 Organy Kolegialne Politechniki Warszawskiej OK PW
16 Rada Mieszkańców RM
17 Stowarzyszenie St
18 System internetowy SYSTEM
19 Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa WKK
20 Wydziałowa Komisja Socjalna WKS
21 Wydziałowa Komisja Wyborcza WKW
22 Wydziałowa Rada Samorządu WRS
23 Wydzielona Komisja Kwaterunkowa W KK