Lp. Typ Jednostki Skrót
1 Komisja Programowa KOM
-----------------------------------------------------------------------------
Lp.
Nazwa
Skrót
----------------------------------BLOKADY ZWIĄZANE z JEDNOSTKĄ------------------------------------
Lp.
typ
powód
stworzona
osoba zakładająca
aktualna
zdjęta
osoba zdejmująca
-----------------------------------------------------------------------------
Lp.
Nazwisko i imie
Aktualne role w jednostce
-----------------------------------------------------------------------------
Lp.
Nazwisko i imie
Byłe role w jednostce
data od
data do