Lp.
Typ Jednostki
Skrót
-----------------------------------------------------------------------------
Lp.
Nazwa
Skrót
-----------------------------------------------------------------------------
Lp.
Nazwisko i imie
Aktualne role w jednostce
-----------------------------------------------------------------------------
Lp.
Nazwisko i imie
Byłe role w jednostce
data od
data do
MainFrameSSPW - System Zarządzania Kontami
Copyright 2013 © Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
Designed & Power by Krzysztof B. Baczewski Izabela Dreksler Maciej Kubryń